Ikona aplikace Roaming Guard

Nokia X6

Roaming Guard je jedinečná aplikace, kterou využije každý kdo

  • cestuje do zahraničí,
  • žije nebo pracuje blízko hranice,
  • pobývá v národním nebo regionálním roamingu.

Roaming Guard totiž dokáže jednoduše a spolehlivě ohlídat vaše datové přenosy a vás tak nikdy nebude čekat nepříjemné překvapení v podobě mnohatisícového účtu za data v roamingu.

Mnoho aplikací, jako webový prohlížeč, e-mailový klient ale například také mapy, asistovaná GPS, widgety, hry a mnoho dalších, využívá pro svou funkci připojení k internetu. Tyto aplikace obvykle požádají uživatele o povolení přístupu pouze při svém prvním spuštění a následně se již připojují automaticky, a to i v roamingu, kde jsou data nesrovnatelně dražší.

Účinný, jednoduchý na obsluhu

Roaming Guard monitoruje a podle zvoleného nastavení povoluje nebo zakazuje přístup aplikací k datovým spojením. Přístup se řídí jednotlivě pro položky zobrazené, v závislosti na používaných aplikacích, v hlavním okně aplikace: MMS, El.pošta, Web, Mail for Exchange, RoadSync, Skype, Ovi Mapy, Asistované GPS a Ostatní data. Další aplikace se mohou do seznamu zařadit, v závislosti na nastavení, automaticky v okamžiku, kdy požadují přístup k datům.

Změna nastavení - Povolit vždy, Zakázat v roamingu nebo Zakázat vždy - se provádí stiskem joysticku nebo kliknutím na položku. Zákaz přístupu k datům v roamingu neplatí pro uživatelem definované Přátelské sítě. Přátelské sítě využijí především uživatelé mobilních virtuálních operátorů, mohou se však hodit i pro označení určitých výhodných datových roamingů.

Aplikace je dostupná ve dvou podobách

  • Roaming Guard eX, s právem bezplatné aktualizace na libovolnou budoucí verzi

    Roaming Guard eX musí být aktivován. Aktivační klíč získáte zakoupením aplikace na share-it!.
  • Roaming Guard, verze bez možnosti budoucí bezplatné aktualizace

    Roaming Guard nemusí být aktivován a je možné jej zakoupit na Ovi Store.