Ikona aplikácie Roaming Guard

Nokia X6

Roaming Guard je jedinečná aplikácia, ktorú využije každý, kto

  • cestuje do zahraničia,
  • žije alebo pracuje blízko hranice,
  • zdržuje sa v národnom alebo regionálnom roamingu.

Roaming Guard totiž dokáže jednoducho a spoľahlivo odsledovať vaše dátové prenosy a vás tak nikdy nebude čakať nepríjemné prekvapenie v podobe mnohotisícového účtu za dáta v roamingu.

Veľa aplikácií, ako webový prehľadávač, e-mailový klient, ale napríklad taktiež mapy, asistovaná GPS, widgety, hry a mnoho ďalších, využíva pre svoju funkciu pripojenie k internetu. Tieto aplikácie obvykle požiadajú používateľa o povolenie prístupu iba pri svojom prvom spustení a následne sa už pripájajú automaticky, a to aj v roamingu, kde sú dáta neporovnateľne drahšie.

Účinný, jednoduchý na obsluhu

Roaming Guard monitoruje a podľa zvoleného nastavenia povoľuje alebo zakazuje prístup aplikácií k dátovým spojeniam. Prístup sa riadi jednotlivo pre položky zobrazené v hlavnom okne aplikácie. Štandardne sa zobrazujú, v závislosti od inštalovaných aplikácií, MMS, E-mail, Web, Mail for Exchange, RoadSync, Skype, Ovi Mapy, Asistované GPS a Ostatné dáta. Ďalšie aplikácie sa môžu do zoznamu zaradiť automaticky v okamihu, keď požadujú prístup k dátam.

Zmena nastavenia – Povoliť vždy, Zakázať v roamingu alebo Zakázať vždy – sa robí stlačením joysticka pre vybranú položku alebo kliknutím na položku. Zákaz prístupu k dátam v roamingu neplatí pre používateľom definované Priateľské siete. Priateľské siete využijú predovšetkým používatelia mobilných virtuálnych operátorov, môžu sa však hodiť aj na označenie určitých výhodných dátových roamingov.

Aplikácia je dostupná v dvoch podobách

  • Roaming Guard eX, s právom bezplatného upgrade na ľubovoľnú budúcu verziu

    Roaming Guard eX musí byť aktivovaný, aktivačný kľúč získate kúpením na share-it!.
  • Roaming Guard, bez možnosti budúcej bezplatnej aktualizácie

    Roaming Guard nemusí byť aktivovaný a je možné ho kúpiť na Ovi Store.